Privacy Statement

bykaar.com staat op de naam van Karen Ruijtenberg uit Den Haag. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaand uitgelegde privacyverklaring.

By Kaar – Website

Schrijver en beheerder : Karen Ruijtenberg

Functie: blogger, receptontwikkelaar en plantaardig diëtist

www.bykaar.com

KvK: –

Contact en social media

info@bykaar.com

www.facebook.com/recipesbykaar

www.instagram.com/by_kaar

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

www.bykaar.com verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van deze website of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die eventueel verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
 • Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

www.bykaar.com heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons via info@bykaar.com of via het contactformulier. Dan zullen wij de informatie op verzoek verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

www.bykaar.com verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het eventueel verzenden van een nieuwsbrief in de toekomst.
 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren na een winactie.

Hoe lang wordden uw persoonsgegevens bewaard?

Niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Het eventuele opgegeven e-mailadres bewaren wij 50 maanden of tot u besluit zich uit te schrijven van de (toekomstige) nieuwsbrief. Mocht u een reactie (waarin uw e-mailadres staat) willen verwijderen, neem dan contact op via het e-mail adres info@bykaar.com of het contactformulier.

Gegevensverzameling via het contactformulier

Bij het invullen van het contactformulier op www.bykaar.com worden de volgende gegevens verzameld:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Vraag
 • Naam website

Inzendingen worden voor een bepaalde tijd bewaard voor het verlenen van service aan klanten en lezers. Deze ingezonden informatie wordt echter niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Het delen van persoonsgegevens met derden

www.bykaar.com deelt gegevens met:

 • Google Analytics, voor het tracken van bezoekers op deze pagina’s. Met Google Analytics deelt By Kaar locatiegegevens, geslacht, activiteiten op deze pagina, de gebruikte internetbrowser en/of het apparaat type.
 • Mailchimp, via deze service verzend www.bykaar.com (toekomstige) nieuwsbrieven. Uw naam en e-mailadres worden hier opgeslagen zodat u een informatieve nieuwsbrief ontvangt.
 • De hostingprovider, deze ontvangt, net als Google Analytics uw locatiegegevens, geslacht, activiteiten op deze pagina, de gebruikte internetbrowser en/of het apparaattype.
 • Na een winactie worden uw naam en adresgegevens gedeeld met het bedrijf waarmee de winactie ontstaan is.

Cookies en vergelijkbare technieken die gebruikt worden op deze site

 • Deze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. www.bykaar.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
 • Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn tracking cookies van Google Analytics, maar dit kunnen in de toekomst ook tracking cookies zijn van partijen met wie wij eventueel gaan samenwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door bykaar.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het mailadres (info@bykaar.com) of het contactformulier op deze site. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen 4 weken op uw verzoek .

www.bykaar.com wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

www.bykaar.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door By Kaar te e-mailen of via het contactformulier.